Kanjertraining

Op school geven wij de kanjertraining. Dit is een programma voor de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen. In de training leren de kinderen onderscheid maken in manieren van reageren. De wijze waarop kinderen reageren heeft vaak te maken met het zelfbeeld en met opvattingen over de buitenwereld. Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van verschillende dierfiguren. De dierfiguren zijn vergelijkingen van (kinder)gedrag.

 • De tijger
  Dit is een kanjer. Een kind dat assertief is en zich in allerlei situaties goed weet te handhaven, is een tijger.
 • Het aapje
  Deze probeert contact te krijgen door met de pestvogel mee te doen en overal een grapje van te maken. Het aapje neemt niets en niemand serieus.
 • Het konijn
  Deze denkt dat hij/zij minder waard is dan anderen, is vaak bang en heeft last van faalangst.
 • De pestvogel
  Deze vindt zichzelf geweldig; alle anderen deugen niet en hij/zij bepaalt zelf wel wat hij doet.

Tijdens de training komen tal van onderwerpen aan de orde zoals gespreksvaardigheid, interesse tonen, mening durven geven, stoppen met treiteren, zelfvertrouwen, trots zijn, uit de slachtofferrol stappen, het heft in eigen hand nemen en verantwoordelijkheid nemen voor jouw eigen gedrag.

Binnen de school wordt met 5 kanjerafspraken gewerkt:

 • we vertrouwen elkaar
 • niemand speelt de baas
 • niemand lacht een ander uit
 • niemand doet zielig
 • we helpen elkaar

Binnen de kanjertraining wordt de kinderen geleerd hoe met pesten om te gaan. Kinderen leren welke gevolgen bepaald gedrag heeft, hoe ze met hun eigen gedrag de situatie kunnen veranderen.

Door het trainen en naleven van de gedragsregels vanuit de Kanjertraining werken wij samen aan het voorkomen, maar ook het oplossen van conflicten. Conflicten zijn vervelend maar maken ons ook sterker, leren ons de gevolgen van bepaald gedrag onder ogen zien. Door te bemiddelen bij conflicten ondersteunen wij de kinderen te kiezen voor het ‘kanjer’-gedrag in de omgang met elkaar, hen bewust te maken dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag en daarmee dat van een ander kunnen beïnvloeden. 

Download hier ons boekje over de Kanjertraining

Mijn kind