Kwaliteit van onderwijs

In het onderwijs gaan de ontwikkelingen snel! Onze school is daarvan een voorbeeld. We hebben dagelijks oog voor de kwaliteit van ons onderwijs. We staan regelmatig even stil om te kijken hoe we ervoor staan. Doen we nog de goede dingen? Doen we nog de goede dingen goed? 

Tijdens verschillende momenten in het schooljaar betrekken we ook ouders en leerlingen bij het bespreken van de kwaliteit van ons onderwijs. Onder andere de medezeggenschapsraad en leerlingenraad worden hierbij betrokken. Periodiek nemen wij een ouder-, leerling- en medewerker enquête af om de tevredenheid te meten. Jaarlijks wordt door de directeur en het team een analyse gemaakt van de toetsresultaten.

De onderwijsinspectie is belast met het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs op basisscholen. Hiervoor bezoeken inspecteurs regelmatig de scholen en stellen een rapport op. Deze rapporten zijn openbaar en u kunt ze vinden op de website van de inspectie.

Resultaten

Op de website ScholenopdeKaart vindt u onze gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren. Bekijk hier de scores

Een overzicht van de uitstroomgegevens naar het VO vindt u hier

Mijn kind