Leerlingvolgsysteem

De leerkracht kijkt het werk van de kinderen na en observeert de werkhouding. Ook toetsen de leerkrachten regelmatig aan de hand van de methodes hoe de vorderingen van de kinderen zijn. Daarnaast gebruiken we 2 keer per jaar niet methode gebonden toetsen van CITO. Deze toetsen worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. We nemen jaarlijks de volgende CITO toetsen af: Begrijpend luisteren, AVI, DMT, spelling, technisch- en begrijpend lezen, rekenen en wiskunde, en woordenschat. De resultaten van de toetsen geven ons inzicht in de ontwikkeling van de kinderen en worden gebruikt voor de evaluatie van ons onderwijsaanbod. 

In alle groepen nemen we daarnaast vragenlijsten af van KanVAS, een volgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling dat aansluit op de Kanjertraining.

Vanaf dit schooljaar werken we bij de kleuters met het ontwikkelingsvolgmodel KIJK!, dat meer inzicht geeft in de ontwikkeling van onze kleuters zodat we ons onderwijs nog beter op hen af kunnen stemmen. 

Mijn kind

  Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.