Talentenuren

De Parel wil leerlingen vanuit een veilige situatie en rijke leeromgeving het vertrouwen geven om uit te groeien tot zelfstandige, zelfsturende in de wereld geïnteresseerde mensen met oprechte belangstelling voor mens en natuur.

Leerlingen op De Parel hebben de drive om te leren, krijgen veel kennis aangeboden en kunnen deze kennis verbinden doordat onze kinderen weten hoe ze moeten leren, zowel van als met elkaar. Zij hebben hierbij een onderzoekende en ontdekkende houding en weten eigen talenten te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten.

Onze leerlingen hebben een open houding naar anderen en zichzelf en zien een probleemstelling als kans. Zij hebben een positief en reëel zelfbeeld, hebben vertrouwen in zichzelf en zijn leergierig.

In onze talentenuren staat het creatieve proces centraal. De leerlingen gaan op zoek naar hun eigen talenten door te onderzoeken, te ontdekken en zich te ontwikkelen. De leerkracht begeleidt hen hierin. We werken volgens het principe van de drie culturele competenties: onderzoeken, creëren en reflecteren (C-zicht). Voor meer informatie over de culturele competenties klikt u hier.

Op de groepenpagina's vindt u verslagen van de talentenuren.

Mijn kind

  Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.