Excellentie

Wij streven er naar voor ieder kind binnen de eigen groep aan zijn/haar onderwijsbehoefte tegemoet te kunnen komen. Sinds 2008 zijn we op de Parel bewust bezig met het onderwijs aanbod aan (meer)begaafde leerlingen. Startpunt hierbij vormde het opstellen van ons schooleigen beleid: protocol excellente leerlingen. Het compacten en verrijken waren de eerste stappen.

Al in de kleuterklassen worden leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong gesignaleerd. De leerkrachten van de onderbouw hebben een brede kennis van aangepast aanbod voor de doelgroep.

Het aanbieden van een compact programma bij taal en rekenen is geborgd middels de nieuwste methodes die standaard differentiëren naar drie cognitieve niveaus. Bij het kiezen van de zaakvakken is rekening gehouden met de specifieke onderwijsbehoeften van de doelgroep: het team van de Parel koos bewust voor een methode waarin de Taxonomie van Bloom (zie afbeelding) een van de uitgangspunten was. Dit betekent dat naast het leren van feiten ook denkvaardigheden van een hogere orde bod komen. Onder andere: analyseren, integreren, presenteren en ontwerpen.

De keuzes op cognitief gebied worden versterkt door het brede aanbod tijdens onze talentenuren: hierin zijn duidelijk de meervoudige intelligenties van Gardner te herkennen. Zowel in de onderbouw als de bovenbouw wordt 2 uur per week een klassendoorbrekend programma aangeboden met activiteiten als: construeren, handvaardigheid, mediawijsheid, dans, kunstbeschouwing etc.

Net als voor alle aspecten van ons onderwijs geldt hier ook, dat wij periodiek onze manier van werken evalueren en zonodig aanpassen op basis van de geconstateerde resultaten en behoefte van de kinderen.

Mijn kind

  Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.