Kinderopvang

Vanuit de stichting Archipel werken we nauw samen met Smallsteps kinderopvang. Smallsteps het Zwanevlot, verderop bij ons in de straat, biedt kinderdagopvang, peuteropvang, voorschoolse- en buitenschoolse opvang onder één dak. Prettig, want uw kind wordt vanuit dezelfde veilige en vertrouwde omgeving steeds groter en zelfstandiger.

Vanuit onze visie op talentontwikkeling moedigen we ouders van harte aan om kinderen vanaf 2 jaar te laten deelnemen aan de peuterspeelgroep en om kinderen die voor of na schooltijd opvang nodig hebben, gezellig naar de buitenschoolse opvang (bso) te laten gaan. Indien u daarvoor in aanmerking komt, kunt u hiervoor eventueel een tegemoetkoming krijgen in de vorm van kinderopvangtoeslag of gemeentelijke subsidie. 

Mijn kind