Opvang

Om ieder kind de kans te geven zich zo optimaal te ontwikkelen, werken we vanuit onze stichting Archipel samen met Kindercentrum.nl. Op de locatie ‘“Zwanevlot” biedt Kindercentrum.nl opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar in  kinderdagopvang, peuterspeelgroepen en buitenschoolse opvang (bso). 

Kinderen die hier van jongs af aan in een veilige omgeving spelen, leren en ontdekken, ontwikkelen zich eerder én verder en starten op onze school. Hier leest u meer over de peutersspeelgroep.

Vanuit onze visie op talentontwikkeling moedigen we ouders van harte aan om kinderen vanaf 2 jaar te laten deelnemen aan de peuterspeelgroep en om kinderen, die na schooltijd niet naar huis kunnen, aan te melden voor de bso. Daarbij heeft u kans aanspraak te maken op een vergoeding. Lees hier meer over de buitenschoolse opvang.

Mijn kind

  Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.