Praktische informatie

Parro

Wij gebruiken de applicatie (app) Parro om u goed op de hoogte te houden. Dit is een communicatiesysteem waarbinnen we met ouders op veilige wijze kunnen communiceren. U ontvangt bijvoorbeeld foto’s of andere updates vanuit de groep. Ook kun je je opgeven om mee te doen met activiteiten of je inschrijven voor ouderavonden. Alles binnen één overzichtelijke app!

Als uw partner ook een account wil om op de hoogte te blijven, dan kan dat. Daarvoor kunt u dezelfde koppelcode die u bij het aanmaken heeft ontvangen. Is de koppelcode niet meer geldig? Vraag dan aan school een nieuwe.

U kunt de app downloaden op uw telefoon of u kunt inloggen via www.talk.parro.com Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de app, dan kunt u hier kijken.

Overblijven tussen middag

Het overblijven op school is georganiseerd door én met ouders. De overblijf-commissie draagt zorg voor het overblijven. Zij zorgen dat overblijfouders aanwezig zijn en dragen zorg voor het creëren van een overblijf-situatie die voor zowel de kinderen als de ouders als plezierig en veilig wordt ervaren. Alle overblijfouders ontvangen een vergoeding. U betaalt een vrijwillige vergoeding voor de onkosten (bemanning en aanschaf spel-/knutselmateriaal). Dit schooljaar kost het overblijven €20,00 voor het hele jaar.

Hoofdluis

Ter voorkoming van hoofdluis en de verspreiding hiervan op school worden alle leerlingen geregeld gecontroleerd. De controle vindt plaats in de eerste week na iedere vakantie en wordt uitgevoerd door ouders. Wanneer er hoofdluis of neten wordt aangetroffen bij uw kind nemen wij contact met u op. We verwachten van ouders dat zij direct overgaan tot behandeling om verdere verspreiding te voorkomen. Hier leest u meer over ons beleid en tips omtrent hoofdluis.

Ziekmelden kind

Wanneer uw kind onverhoopt niet naar school kan komen wegens ziekte vragen wij u uw kind tussen 8:00 en 8:30 ziek te melden. Wanneer een kind zonder opgave van reden en zonder toestemming voor verlof afwezig is maken wij hiervan een aantekening voor ongeoorloofd verzuim. Mocht uw kind zonder bericht niet op school zijn nemen wij z.s.m. contact op om te achterhalen waar uw kind verblijft.

Ouderbijdrage

Ieder schooljaar vragen wij van ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage wordt beheerd door de Oudervereniging. Dit is een groep enthousiaste ouders die zich inzet voor alle ‘feesten en vieringen’ gedurende het schooljaar. U kunt hierbij denken aan Kerst, Sint, Pasen, pannenkoekenfeest, avondvierdaagse, laatste schooldag. De ouderbijdrage wordt gebruikt t.b.v. al deze activiteiten en bedraagt voor schooljaar 2019-2020 €25,00 euro. Hier leest u meer over de Oudervereniging.

Vervanging bij ziekte

Wanneer een leerkracht ziek is, wordt dit gemeld bij Stichting Archipel. Zij gaan vervolgens aan de slag om vervanging te organiseren. De directeur van school streeft zoveel mogelijk in overleg met medewerkers van Archipel naar inzet van bekende en vertrouwde invallers. In drukke tijden kan het voorkomen dat zij geen uitkomst kunnen bieden voor het inzetten van een invaller. In die gevallen wordt de groep door de aanwezige leerkrachten opgevangen. Een enkele keer kan het voorkomen dat een groep naar huis gestuurd wordt.

Schorsing en verwijdering

Leerlingen, die zich ondanks herhaalde waarschuwingen schuldig maken aan wangedrag kunnen in overleg met de leerkracht door de directeur worden geschorst. In ernstige gevallen van verstoring van de rust of veiligheid van de school, kan het bevoegd gezag overgaan tot verwijdering. Hiervoor is een regeling ontwikkeld die u hier kunt downloaden.

Mijn kind

  Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.