Praktische informatie

Parro

Wij gebruiken Parro om ouders goed op de hoogte te houden. Dit is een app waar we op veilige wijze communiceren. Ouders  ontvangen bijvoorbeeld foto’s of andere updates vanuit de groep. Ook kun je je opgeven om mee te doen met activiteiten of je inschrijven voor ouderavonden. Alles binnen één overzichtelijke app!

Moeten er meer mensen op de hoogte te blijven, dan kan dat. Met dezelfde koppelcode. Het wijst zich vanzelf. Is de koppelcode niet meer geldig? Vraag dan aan ons een nieuwe.

Je kunt de app downloaden op je telefoon of je kunt inloggen via www.talk.parro.com Wil je meer weten over de mogelijkheden van de app, dan kan je hier kijken.

Schooltijden 

Iedere week bieden wij 25 uur onderwijs aan de kinderen op de Parel. Wij werken met het continurooster. Dat betekent dat alle kinderen op school blijven lunchen met de groepsleerkracht. Daarna is er een pauzemoment om even tot rust te komen. Ons rooster - voor alle groepen:

maandag 

08.30 - 14.30 uur 

dinsdag

08.30 - 14.30 uur

woensdag 

08.30 - 12.30 uur 

donderdag       

08.30 - 14.30 uur 

vrijdag  

08.30 - 14.30 uur 

Overblijven tussen middag

Het overblijven op school organiseren wij met ouders. De overblijfcommissie draagt zorg voor het overblijven. Zij zorgen dat er overblijfouders zijn en zorgen voor een plezierig en veilig pauzemoment. Alle overblijfouders ontvangen een vergoeding. Wij vragen daarom een vrijwillige vergoeding voor de onkosten (bemanning en aanschaf spel-/knutselmateriaal). Dit schooljaar kost het overblijven €20,00 voor het hele jaar.

Gymrooster

De groepen 3, 4, 5, 6 en 7/8 gymmen op maandag en vrijdag in het gymlokaal bij onze school. De kleuters gymmen in het speellokaal. Verder is er voor hen dagelijks spel en beweging (verlengde ochtendpauze).

Kinderen nemen de gymkleding en gymschoenen in een (stoffen) gymtas mee. Voor de gymnastiek in de zaal zijn gymschoenen, gymbroek en T-shirt of gympakje nodig. 

Voor alle groepen geldt: gymkleding gaat wekelijks mee naar huis. Daar gaat het in de was. De week erop komt het weer mee naar school.

Hoofdluis

Hoofdluis is vervelend en hardnekkig. We controleren kinderen daarom regelmatig.
De controle vindt plaats in de eerste week na iedere vakantie en door ouders.
Bij hoofdluis of neten nemen wij contact op. Je kunt dan direct aan de slag met de bestrijding. Het is vooral een zaak van kammen, kammen en nog eens kammen. 

Ziekmelden kind

Wanneer een kind niet naar school kan komen door ziekte vragen wij hem of haar ziek te melden. Bij voorkeur via de app Parro, maar bellen kan natuurlijk ook op ons algemene telefoonnummer.

Als een kind niet op school is maar niet is afgemeld, dan nemen we snel contact op. We hebben uw kind graag in beeld. 

Is een kind zonder opgave van reden en zonder toestemming voor verlof afwezig? Dan maken wij hiervan een aantekening. Een melding van ongeoorloofd verzuim gaat automatisch naar de afdeling leerplicht van de gemeente.

Ouderbijdrage

Ieder schooljaar vragen wij van ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage stelt de Medezeggenschapsraad vast en de oudervereniging zorgt dat we het geld goed besteden. De oudervereniging is een groep enthousiaste ouders. Zij zijn onmisbaar bij alle ‘feesten en vieringen’. Denk aan Kerst, Sint, Pasen, pannenkoekenfeest, avondvierdaagse, laatste schooldag. De ouderbijdrage gebruiken we voor al deze activiteiten. De bijdrage is niet verplicht. Het betekent wel dat als er minder binnenkomt wij ook minder kunnen organiseren.
De bijdrage bedraagt per kind voor schooljaar 2021-2022 €25,00 euro. Hier leest u meer over de Oudervereniging.

Vervanging bij ziekte

Als een leerkracht ziek is, bellen wij de IJsselpool. Zij gaan aan de slag om vervanging te regelen. Dat is tegenwoordig een stuk lastiger omdat er een tekort aan leerkrachten is. Het komt helaas steeds vaker voor dat er geen invaller is. Via Parro laten we dat zo snel mogelijk weten. Als het echt niet anders kan kunnen we in noodgevallen kinderen op school opvangen.

Schorsing en verwijdering

Dat doen we eigenlijk liever nooit. Soms kan het niet anders: als de veiligheid van kinderen of leerkrachten in gevaar is. Of als de verstoring van het leerproces te groot is en we geen andere mogelijkheid meer zien. Hiervoor is een regeling die je hier kunt downloaden.

Mijn kind