Verlof aanvragen voor kinderen

Wanneer u verlof aan wilt vragen voor uw kind(eren) dient u dit ruim van te voren schriftelijk aan te vragen bij de directeur. De directeur is wettelijk bevoegd om als er sprake is van bijzondere omstandigheden een kind maximaal 10 dagen per jaar extra verlof te verlenen. U kunt extra verlof krijgen bij gewichtige omstandigheden:

  • Verhuizing maximaal 1 dag
  • Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed– of aanverwanten.
  • Bij ernstige levensbedreigende ziekte van bloed– of aanverwanten. 
  • Bij overlijden van bloed– of aanverwant.
  • Bij 25, 40, of 50 jarig ambtsjubileum en het 12,5, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijks jubileum van ouders of grootouders, maximaal 1 dag. 

Voor andere naar het oordeel van de directeur van de school gewichtige omstandigheden. U kunt de verlofregeling hier downloaden.

Het verlof dient schriftelijk en binnen een redelijke termijn bij de directeur te worden aangevraagd. Download hiervoor dit formulier of vraag een formulier op school.

Wilt u meer weten over leerplicht, verlof en verzuim, dan kunt u hier meer informatie downloaden.

Mijn kind