Elkaar laten schitteren

De Parel richt zich op de ontwikkeling van talenten en meesterschap van ál haar leerlingen. De vakken rekenen, taal, oriëntatievakken op jezelf en de wereld, Engels, creatieve vorming en gymnastiek vormen de basis. Leerlingen hebben op onze school letterlijk en figuurlijk de ruimte om zich deze vakken eigen te maken.

Meesterschap

Daarbij streven wij naar meesterschap: ieder kind brengen op zijn eigen maximale niveau. In onze talentenuren (één middag in de week bieden wij alle kinderen talentenuren) wordt daarom extra verdieping, verbreding en uitdaging geboden op verschillende niveaus.

Talentontwikkeling

Daarnaast richten we ons op andere talenten. Ieder kind is namelijk érgens heel goed in, het moet alleen even weten wáárin. Daarom bieden wij structureel veel verschillende vakken en vaardigheden in onze Talentenuren. Leerlingen mogen hierin eigen keuzes maken, door te kiezen voor een onderwerp of vaardigheid en door zelf onderwerpen aan te dragen.

Vanuit een onderzoeksvraag gaan de leerlingen experimenteren, creëren en reflecteren op en tijdens hun eigen leerproces. Leerlingen ontdekken zo hun eigen talent en kunnen aan de hand van experts en leerkrachten met expertise die in de klas komen hierin meesterschap ontwikkelen. Ze presenteren hun resultaten aan elkaar, het team en ouders in onze vitrines op school, in de klas en tijdens de Parelpret.

Eigen gevoel van succes

Zo beleven alle leerlingen hun eigen gevoel van succes en zijn ze zich bewust van hun kwaliteiten. En daar mogen ze trots op zijn. Zo laten wij elkaar schitteren, als volgroeide parels. Vanzelfsprekend besteden wij tevens veel aandacht aan alle ‘gewone’ vakken op school. Ons leesonderwijs heeft daarin een belangrijke plaats.

Wij werken in schooljaar 2019-2020 bij de kleuters en groep 4/5 met combinatiegroepen, waarin leerlingen een keer de jongste én de oudste zijn.  Zo leren ze hulp te vragen aan elkaar en voor elkaar te zorgen. Groep 3, 6,7 en 8 werkt met enkele groepen, waarbinnen volop gedifferentieerd wordt.

Tijdens andere vakken werken we soms groeps-doorbrekend. Leerlingen uit groep 4 lezen bijvoorbeeld de kleuters voor uit prentenboeken; voor kleuters een extra leesmoment en voor kinderen uit groep 4 een veilige manier om te ontdekken hoe leuk (en dankbaar!) lezen is.

Samenwerking met ouders

Ouders zien wij als partner in het proces; zij hebben hun eigen deskundigheid in het omgaan met hun kind. De bijdrage van de ouders is daarom van wezenlijk belang. Een goede samenwerking leidt tot een gezamenlijke aanpak rond het kind waarin ieder zijn eigen verantwoordelijk heeft.

Sfeer op school

Op onze school heerst een prettige, rustige sfeer, waarin kinderen, ouders en medewerkers zich thuis voelen. We gaan zo met elkaar om dat iedereen zich daar prettig bij kan voelen. Pesten, schelden, kinderen links laten liggen of uitsluiten zijn zaken die we niet accepteren. Leerkrachten gaan met respect en waardering om met de kinderen. We hebben aandacht voor het wel en wee van elkaar en leven mee met zowel de verdrietige als de fijne zaken die kinderen mee kunnen maken.

Mijn kind