Overblijven tussen middag


Het overblijven op school is georganiseerd door én met ouders. De overblijf-commissie draagt zorg voor het overblijven. Zij zorgen dat overblijfouders aanwezig zijn en dragen zorg voor het creëren van een overblijf-situatie die voor zowel de kinderen als de ouders als plezierig en veilig wordt ervaren. Alle overblijfouders ontvangen een vergoeding.


U betaalt een vrijwillige vergoeding voor de onkosten (bemanning en aanschaf spel-/knutselmateriaal). Dit schooljaar kost het overblijven € 20,00 voor het hele jaar.


Mijn kind