Leerlingenraad

Als het gaat om het maken van afspraken en vaststellen van regels is de mening van de kinderen belangrijk. Wij werken op school met een leerlingenraad. In de leerlingenraad zit een vertegenwoordiger van groep 2 t/m groep 8. Die vertegenwoordiger wordt door de klas gekozen. De leerlingenraad vergadert een paar keer per jaar met de directeur over allerlei schoolse zaken. 

Mijn kind