Pilot Jeugdhulp in de school

Iedere leerling heeft het recht op de beste kansen om zich optimaal te ontwikkelen. De meeste leerlingen ontwikkelen zich goed. Een klein deel heeft daarbij extra ondersteuning of hulp nodig. Dan zijn kwalitatief hoogwaardige opvoeding, opvang, onderwijs, ondersteuning en hulpverlening nodig, maar ook vooral goede afstemming daartussen. Ouders, de leerling zelf en alle professionals die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de leerling, horen daarom goed samen te werken. Dit samenwerking is een essentiële basisvoorwaarde voor een sterk jeugd- en onderwijsbeleid.
Als school en ook vanuit het SWV willen we samen met de gemeente komen tot een stevige combinatie van onderwijs, jeugdhulp en zorg in de school. Het doel is dat leerlingen, en ook ouders en leerkrachten, beter en sneller worden ondersteund en een passend aanbod van onderwijs en zorg krijgen. Om hiertoe te komen is het project ‘zorg en jeugdhulp in onderwijs’ gestart.
De inzet van een jeugdhulpverlener wordt gefinancierd door gemeenten en vervangt de individuele beschikkingen voor jeugdhulp. Het SWV financiert de projectbegeleiding, welke wordt uitgevoerd door adviesbureau OOG.

Hoofddoel van de pilot jeugdhulp in het regulier onderwijs: We willen dat kinderen vanuit een zo goed mogelijk passende plek, een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Zonder zware en onomkeerbare interventies.

Daarbij onderscheiden we een viertal doelstellingen die het hoofddoel ondersteunen: Door de inzet van jeugdhulpverlening in het primair onderwijs gedurende twee jaar voor een vast aantal uren per week

- Versterking van de pedagogische omgeving
- Normalisering en de-medicalisering
- Interprofessioneel samenwerken
- Ouders, leerkrachten en kinderen voelen zich beter begrepen en ondersteund

Vanuit deze pilot is Annemarie van Heerde verbonden aan de Parel. Zij is aanwezig op dinsdag. a.vanheerde@zozijn.nl 

 

Annemarie van Heerde,
Jeugdhulpverlener in de school op De Parel
a.vanheerde@zozijn.nl 


Mijn kind