Ondersteuningsteam

Onze school kent een ondersteuningsteam voor de bespreking van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. U als ouder wordt altijd uitgenodigd om deel te nemen aan de bespreking over uw kind. Aan het ondersteuningsteam nemen verder deel: 

- Leerkracht

- Intern begeleider

- Onderwijscoach (vanuit het samenwerkingsverband)

- Gezinscoach (vanuit jeugdhulp in de school / Centrum voor Jeugd en Gezin) 

Daarnaast kunnen ook partners op afroep deelnemen aan het overleg, bijvoorbeeld een orthopedagoog.  

In het ondersteuningsteam bespreken we samen met u de vraag: wat heeft uw kind nodig om een bepaald doel te behalen? Daarbij kijken we ook naar andere factoren, zoals de groep, de school en de thuissituatie.
In iedere bespreking komen ook de positieve aspecten en de talenten van uw kind  aan de orde.
Voor ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft maken we een arrangement op maat. Dit arrangement wordt toegekend en betaald door het samenwerkingsverband IJssel | Berkel. Is een (tijdelijke) lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs de meest passende plek? Dan vragen we hiervoor een ‘toelaatbaarheidsverklaring'  aan bij het samenwerkingsverband. Met deze verklaring heeft uw kind recht op plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs.

 Meer informatie: www.ijsselberkel.nl

Mijn kind