Ziekmelden kind

Wanneer uw kind onverhoopt niet naar school kan komen wegens ziekte vragen wij u uw kind tussen 8:00 en 8:30 ziek te melden.

Bel hiervoor met onze school: 0575 - 57 28 78.

Wanneer een kind zonder opgave van reden en zonder toestemming voor verlof afwezig is maken wij hiervan een aantekening voor ongeoorloofd verzuim. Mocht uw kind zonder bericht niet op school zijn nemen wij z.s.m. contact op om te achterhalen waar uw kind verblijft.

Mijn kind