Peuterspeelgroep

De peuterspeelgroep is gehuisvest aan het Zwanevlot 325 en richt zich op kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Het is een veilige, vertrouwde maar ook een uitdagende omgeving als ideale voorbereiding op de basisschool. Vaste pedagogisch medewerkers van Kindercentrum.nl werken samen met de leerkrachten van onze kleuterklassen.

Op een peutermorgen doen we allerlei activiteiten, zoals gezamenlijke spelletjes, boekje lezen, liedjes zingen, dansen op muziek, buitenspelen, enzovoort. Naast het vrij spel wordt er ook elke dag een activiteit gedaan. De activiteiten sluiten aan bij de seizoenen, feesten of andere thema’s. 

Openingstijden

De peutergroep is maandag t/m vrijdag geopend van 8.30 tot 12.00 uur. Op de groepen is plek voor maximaal 14 peuters per dag. U kunt uw kind opgeven voor één of meer ochtenden per week. U kunt hiervoor contact opnemen met Kindercentrum.nl.

Tarieven en financiering

Peuteropvang valt sinds 2018 onder de Wet Kinderopvang. Daardoor kunt u in aanmerking komen voor een kinderopvangtoeslag. Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. Meer hierover leest u hier op de website van de Belastingdienst.

Subsidie gemeente Zutphen

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag (van de Belastingdienst) kunnen voor subsidie in aanmerking komen. De gemeente Zutphen vindt het belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om op de peuteropvang te leren en te ontwikkelen. Zo worden ze op een goede manier voorbereid op de basisschool. 

Denkt u dat u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, maar wilt u uw kind toch naar de peuteropvang laten gaan? Meld u dan bij Kindercentrum.nl. Zij kijken samen met u of het klopt dat u geen recht hebt op kinderopvangtoeslag. Als dat zo is, moet u het formulier ‘Geen recht op kinderopvangtoeslag’ invullen en bij Kindercentrum.nl inleveren. Wij vragen dan de subsidie aan voor uw kind bij de gemeente. U hoeft dat niet zelf te doen. U betaalt wel een ouderbijdrage.

Tarieven Kindercentrum.nl

De tariefkaart 2018 geeft inzicht in de gehanteerde tarieven en contractvormen:

VVE (Voor – en Vroegschoolse Educatie)

PSG Het Zwanevlot is een VVE-locatie. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) richt zich op peuters en kleuters met een taalachterstand. Door VVE kunnen kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

Wij vinden het van groot belang dat kinderen met een achterstand middels een gestructureerd programma, met duidelijke observaties en met ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden krijgen. Wij vinden het ook belangrijk dat ouders zoveel mogelijk betrokken worden bij het programma dat wij aanbieden. Kindercentrum.nl streeft er naar zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid te bieden om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Uk & Puk

Spelen is ontdekken en spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in het totaal programma Uk & Puk. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0-4 jaar. Uk & Puk leert baby’s, dreumesen, en peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn. Actief bezig zijn, is het spelen, het ontdekken en het zelf ervaren. De pedagogisch medewerkers ondersteunen uw kind hierbij. Medewerkers op de VVE locaties zijn gecertificeerd of worden binnenkort geschoold in de methode van Uk & Puk.

Het programma werkt met verschillende thema’s, allemaal binnen de belevingswereld van het jonge kind. Alle activiteiten rondom het thema, stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuigelijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenpikkels. Zodoende wordt er een stevig fundament gebouwd voor het basisonderwijs.

Wie is Puk?
U heeft Puk vast al gezien? Puk is knal geel, heeft een blauw gestreepte must op en een groen geruite tuinbroek aan. Puk speelt met de kinderen en doet mee met allerlei activiteiten. Puk is een `tussenpersoon’ tussen de leidster en de kinderen. Via Puk kunnen kinderen bij een activiteit worden betrokken. Ook kan Puk de kinderen helpen om op een veilige, prettige manier met de leidster en andere kinderen te communiceren, zowel verbaal als non-verbaal. Puk is een vriendje van de peuters en maakt dezelfde dingen mee als de kinderen. Tegen Puk durven ze hun ideeën, gedachten en gevoelens te uiten.

Mijn kind

  Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.