De oudervereniging van OBS De Parel

Gedurende het hele schooljaar staat er een enthousiaste, toegewijde groep ouders klaar om te helpen bij het organiseren van leuke en leerzame activiteiten naast het dagelijkse onderwijs. Deze oudervereniging vergadert een aantal keren per jaar (meestal vindt er eens per twee maanden een algemene vergadering plaats op een doordeweekse avond) en zorgt er onder andere voor dat alles aanwezig is om Sinterklaas te kunnen vieren, en dat de Avondvierdaagse in goede banen wordt geleid. De oudervereniging heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal algemene leden. Samen zetten zij zich in om activiteiten te organiseren, vaak in samenwerking met de juffen en meesters van De Parel. 

Wat doet de oudervereniging zoal? 

  • Het organiseren van een aantal vaste festiviteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, Avondvierdaagse en afsluiting schooljaar
  • Het organiseren en coördineren van een aantal activiteiten: deelname aan sporttoernooien, de schoolbibliotheek, de schoolfotograaf etc.
  • Het verrichten van hand- en spandiensten bij bijzondere avonden (ouderavonden, etc). Denk aan versiering ophangen/opruimen, koffie/thee schenken etc. 
  • Het regelen van hulpouders als er extra ondersteuning nodig is bij bepaalde activiteiten.

Jaarlijkse (vrijwillige) ouderbijdrage

Ieder jaar vragen we vanuit de school een vrijwillige ouderbijdrage, om kosten te dekken die niet door de overheid worden vergoed. Dit schooljaar (2021/2022) is dat €25,- per kind. Ja, zoals gezegd is dit bedrag vrijwillig, maar het geld is ook heel hard nodig om alles te kunnen organiseren voor uw kind. Als er te weinig budget is, kunnen we bijvoorbeeld niet investeren in nieuwe boeken voor de klassen, shirts voor tijdens de sportdag of de Avondvierdaagse, eten, drinken en versiering voor Sinterklaas en Kerst… En dat zijn slechts voorbeelden. Daarom zeggen we het erbij: de bijdrage is vrijwillig, maar we verwachten eigenlijk wel dat deze bijdrage uiteindelijk wordt betaald. Omdat wij ervan uitgaan dat ouders ook begrijpen hoe belangrijk het is dat dit soort activiteiten georganiseerd kunnen worden voor hun kinderen. 

Heeft u moeite met het betalen van de ouderbijdrage? Dan heeft u bij het betalen via Schoolkassa ook de mogelijkheid om in 10 termijnen te betalen. Zo wordt het bedrag beter behapbaar. Kunt u het echt niet betalen? Neem dan eens contact op met Stichting Leergeld Zutphen. Deze stichting ondersteunt ouders met een minimaal inkomen bij het betalen van dit soort kosten. 

Lid worden van de oudervereniging

Als u de ouderbijdrage hebt betaald, bent u eigenlijk al lid van de oudervereniging. Kom gerust eens een vergadering bijwonen, of vraag de notulen aan van de voorgaande vergadering. Wij streven ernaar om de data van de geplande vergaderingen zo snel mogelijk op de digitale schoolagenda te plaatsen nadat ze zijn vastgesteld. De vergaderingen vinden eigenlijk altijd op school plaats. 

Wilt u officieel actief lid worden van de ov? Dan horen we dat graag! We hebben tot nu toe al veel gehad aan de specifieke talenten en netwerken van onze leden: alle ouders leveren hun eigen unieke (en waardevolle!) bijdrage. Of u nu graag de school decoreert, boodschappen doet voor de Sint-viering of meeloopt met de Avondvierdaagse: OBS De Parel is heel blij met uw hulp! 

Jaarvergadering

Ieder jaar gaan we tijdens een speciale vergadering (de Jaarvergadering) in op het beleid van de vereniging, en de begroting. Tijdens deze meeting, die ieder schooljaar vóór 1 december moet plaatsvinden, legt het bestuur verantwoording af met betrekking tot het financiële beleid van het voorgaande jaar. Als ouder kunt u altijd aanschuiven, om o.a. meer te horen over wat er met het beschikbare budget is gedaan en wat plannen of veranderingen zijn voor het komende jaar.

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u deze ook mailen naar Ouderverenigingobsdeparel@outlook.com 

“Ik ben lid geworden van de oudervereniging omdat ik graag iets wilde bijdragen op school. Ik vind het leuk om mijn handen uit de mouwen te steken, mijn netwerk te vergroten en mee te denken over hoe activiteiten kunnen worden ingevuld. Omdat ik ook werk, was ik in eerste instantie bang dat ik niet zoveel tijd over zou hebben voor school, maar dat valt me reuze mee! De vergaderingen zijn altijd ‘s avonds en als je onderling goed overlegt, heeft iedereen duidelijk zijn eigen taken en zijn de voorbereidingen heel snel geregeld. De sfeer is ontspannen en gezellig, en het voelt goed om De Parel op deze manier te kunnen helpen.”

Lianne, moeder van Julian

Mijn kind