Oudervereniging

OBS De Parel heeft een Oudervereniging. De Oudervereniging vergadert één keer per maand. De vergaderdata worden bekend gemaakt in de activiteitenkalender bij de nieuwsbrief. De vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom. Op verzoek zijn agenda en notulen in te zien.

De Oudervereniging is actief op de volgende punten:

  • Het organiseren van een aantal vaste festiviteiten zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Pasen, Avondvierdaagse en afsluiting schooljaar
  • Het organiseren en coördineren van een aantal activiteiten: deelname aan sporttoernooien, de schoolbibliotheek, de schoolfotograaf, het aankleden van de hal
  • Het verrichten van hand- en spandiensten bij bijzondere avonden (ouderavonden, etc).

Alle ouders die kinderen op de Parel hebben kunnen lid worden van de Oudervereniging OBS De Parel. Met het betalen van de ouderbijdrage (in feite de jaarlijkse contributie aan de vereniging) is men automatisch lid van de vereniging.

Vrijwillige ouderbijdrage

Ieder schooljaar vragen wij van ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage wordt beheerd door de Oudervereniging. Dit is een groep enthousiaste ouders die zich inzet voor alle ‘feesten en vieringen’ gedurende het schooljaar. U kunt hierbij denken aan Kerst, Sint, Pasen, pannenkoekenfeest, avondvierdaagse, laatste schooldag.

De ouderbijdrage wordt gebruikt t.b.v. al deze activiteiten en bedraagt voor schooljaar 2019-2020 €25,00 euro.

Jaarvergadering

Leden van de Oudervereniging OBS De Parel hebben invloed op het beleid van de vereniging via de "Algemene Vergadering" (Jaarvergadering). Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af met betrekking tot het (financiële) beleid van het voorgaande jaar. Daarnaast kiezen de leden een nieuw bestuur en wordt het beleid van het komende jaar besproken. Wanneer tijdens een vergadering tot stemming overgegaan moet worden, heeft elk gezin, ongeacht de samenstelling één stem. De algemene ledenvergadering dient voor 1 december van het schooljaar plaats te vinden.

Vragen en opmerkingen kunt u ook via de e-mail kenbaar maken: OR.obsdeparel@archipelprimair.nl

Mijn kind

  Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.