Buitenschoolse opvang

Heeft u rond de schooltijden opvang nodig voor uw zoon/dochter, dan kunt u gebruik maken van de VSO (voorschoolse opvang) of BSO (buitenschoolse opvang). Onderstaand leest u hierover meer informatie. U kunt ook direct kijken op de website van Kindercentrum.nl.

VSO

De Voorschoolse Opvang (VSO) is open van 07.30 – 08.30 uur. Bij de VSO kunnen de kinderen hun dag rustig beginnen. Er is ruimte voor vrij spel en kinderen mogen eventueel hun meegebrachte ontbijt opeten als ze daar thuis niet aan toe gekomen zijn. Rond 08.20 uur worden de jongste kinderen naar de klas gebracht, terwijl de oudere kinderen nog even met hun klasgenoten op het schoolplein spelen tot de schoolbel gaat.

BSO

Na een lange schooldag is niets fijner voor kinderen dan zich te ontspannen en te ontladen. Het is prettig dat er dan een BSO is met gekwalificeerde medewerkers die klaar staan om uw kind op te vangen en te luisteren naar de schoolverhalen. Kinderen hebben na school de mogelijkheid om zich te ontspannen in huiskamersfeer of mee te doen aan activiteiten.

Als school een studiedag heeft, is het mogelijk dat de BSO de hele dag opengaat (een margedag). Ouders dienen dit een maand van te voren aan te vragen.

Opvang tijdens vakanties

U kunt een contract afsluiten voor de reguliere schoolweken (41 weken contract) of een contract voor de schoolweken en vakantieweken (52 weken contract). In de vakantieweken biedt Kindercentrum opvang op reguliere locaties en bieden wij speciale vakantieopvang.

BSO Het Zwanevlot

De locatie BSO Het Zwanevlot bevindt zich in de directe nabijheid van onze school. BSO Het Zwanevlot biedt kinderen een veilige, gezellige en uitdagende plek waar zij na een lange schooldag lekker kunnen ontspannen.

De tijd die zij doorbrengen op de BSO is voor hen vrije tijd. Zij bepalen dan ook zelf of en aan welke activiteiten zij wensen deel te nemen. Er worden geplande activiteiten aangeboden maar kinderen moeten ook de mogelijkheid hebben om zich rustig terug te trekken en tot rust te komen. De groepsruimte is hier ook op ingericht.

Open deuren beleid

De deuren van de verschillende ruimtes worden letterlijk open gezet. In de ruimtes worden verschillende activiteiten aangeboden zodat kinderen zelf kunnen kiezen waar ze aan deelnemen. Het buitenspelen wordt gestimuleerd en er worden dagelijks activiteiten aangeboden.

Openingstijden

Voorschoolse opvang: 
Maandag t/m vrijdag 07.30 – 08.30 uur
Naschoolse opvang

Maandag     14.00 – 18.00 uur
Dinsdag      14.00 – 18.00 uur
Woensdag   12.00 – 18.00 uur
Donderdag  14.00 – 18.00 uur
Vrijdag        12.00 – 18.00 uur

Tarieven en financiering

BSO valt onder de Wet Kinderopvang. Daardoor kunt u in aanmerking komen voor een kinderopvangtoeslag. Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. Meer hierover leest u hier op de website van de Belastingdienst.

Tarieven Kindercentrum.nl

De tariefkaart 2018 geeft inzicht in de gehanteerde tarieven en contractvormen:

Mijn kind

  Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.