Even voorstellen

 
Imke Beeren, Intern begeleider De Parel
imkebeeren@archipelprimair.nl

Graag stel ik mij even aan u voor. Ik ben Imke Beeren de intern begeleider van de Parel. Ik ben sinds 2018 als IB-er verbonden aan onze school. Daarvoor was ik o.a. jarenlang werkzaam als leerkracht groep 1 t/m 4 en 6, taalcoördinator, onderbouwcoördinator en coördinator excellentie.

Als interne begeleider ben je voor een grote groep ouders onzichtbaar. Vanwege die 'onzichtbaarheid' dit stukje over wat ik als interne begeleider doe

Als uw kind naar school gaat dan heeft u als ouder vooral met de leerkracht te maken. De leerkracht zorgt voor het onderwijs, u voor de opvoeding en samen praat u over de ontwikkeling van uw kind, thuis en op school. U bent als het ware partners als het gaat om de totale ontwikkeling van uw zoon of dochter.

Als er tijdens de ontwikkeling van uw kind vragen rijzen die noch de leerkracht, noch u kunt beantwoorden, dan komen wij als interne begeleiders in beeld. Samen met u en de leerkracht kijken we of duidelijk is wat uw kind nodig heeft op school, dan wel thuis en of we dat met elkaar kunnen organiseren. Mocht blijken dat er meer nodig is dan wij of u samen kunnen bieden, dan kunnen wij samen advies vragen bij diverse instanties die zich bezig houden met de ontwikkeling van kinderen in de breedste zin van het woord. U moet dan denken bv aan logopedie, fysiotherapie, maar ook onderzoek naar dyslexie, onderzoek naar gedrag of verwerking van een scheiding. Mijn rol hierin is vooral de contacten leggen en/of de weg wijzen in die enorme berg aan hulpverlenende instanties. Daarnaast werk ik nauw samen met het samenwerkingsverband IJssel Berkel. Zij schuiven bij ons aan tafel aan op het moment dat wij als school en u als ouder vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind die wij samen niet kunnen beantwoorden. 

4 keer per jaar bespreken ik met de leerkrachten alle kinderen en maken we samen afspraken over de te zetten stappen. We kijken naar het leren van uw kind, maar ook naar zijn/haar sociale ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.
Verder stuur ik alle processen aan die te maken hebben met de ondersteuning van kinderen die extra begeleiding vragen van de school en u. Samen met de directeur en het team maak ik beleid op goed onderwijs en draag ik zorg voor een goede uitvoering en haalbare praktijk voor de leerkracht.

Kortom ik werk samen met de directeur, het team en u om een stevige basis te leggen voor uw kind om de wereld met zelfvertrouwen en een koffer vol tools te betreden. Een prachtige klus.


Op deze pagina's kun je verder lezen hoe de zorg en begeleiding op onze school wordt geregeld op de volgende pagina's:

- Onze zorgstructuur
- Ondersteuningsteam
- Veilig thuis
- Pilot jeugdhulp in de school
- In samenwerking met

Mijn kind