Ons onderwijs

In het onderwijs gaan de ontwikkelingen snel! Onze school is daarvan een voorbeeld. We hebben dagelijks oog voor de kwaliteit van ons onderwijs. We staan regelmatig even stil om te kijken hoe we ervoor staan. Doen we nog de goede dingen? Doen we nog de goede dingen goed?

Tijdens verschillende momenten in het schooljaar betrekken we ook ouders en leerlingen bij het bespreken van de kwaliteit van ons onderwijs. Onder andere de medezeggenschapsraad en leerlingenraad worden hierbij betrokken. Periodiek nemen wij een ouder-, leerling- en medewerker enquête af om de tevredenheid te meten. Jaarlijks wordt door de directeur en het team een analyse gemaakt van de toetsresultaten.

Lees hoe wij leerlingen laten schitteren.

Mijn kind