Klachtenprocedure

Wij doen ons uiterste best om het u en de kinderen naar de zin te maken. Toch is het mogelijk dat u niet tevreden bent over de gang van zaken op school. U bespreekt dit in eerste instantie met de betreffende leerkracht. Komt u er niet uit dan maakt u afspraak met de directeur van de school. 

Mocht het zo zijn dat u er 
onverhoopt toch niet uit komt op school kunt u schriftelijk een klacht indienen bij het schoolbestuur van Stichting Archipel. Zij nemen de klacht dan in behandeling.
Hier leest u meer over de klachtenregeling van Stichting Archipel, kunt u de volledige klachtenregeling downloaden en vindt u contactinformatie. 

Mijn kind