Taal vormt het speerpunt binnen onze onderwijskundige ontwikkeling. Vorig schooljaar is een taalcoördinator opgeleid en aangesteld binnen het team van De Parel. Dit schooljaar starten wij met de implementatie van het voor de school opgestelde TaalBeleidsPlan. Woordenschat vormt daarin het speerpunt. De taalcoördinator ondersteunt het team in het aanpassen van het onderwijsaanbod en bewaakt de doorgaande lijn (eenduidigheid inhoud en manier van aanbieden in alle groepen).
Deelname aan projecten of experimenten levert meerwaarde op voor de kwaliteit van ons onderwijs, talentontwikkeling van kinderen en/of de professionalisering van teamleden. Activiteiten zijn gericht op het vergroten van kennis en vaardigheden van zowel kinderen als leerkrachten.
 
 “Taallijn”
De groepsleerkrachten van groep 1/2 onderzoeken voortdurend welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot extra aandacht voor het taalonderwijs in de onderbouw. Zij namen in 2012 actief deel aan de training en uitvoering van ‘Taallijn’, een onderzoekstraject van de universiteit Nijmegen, waarin verschillende gebieden van de taalontwikkeling van het jonge kind in kaart gebracht worden. Dit leverde ons kennis en ervaring op het gebied van effectief organiseren van het onderwijs aan jonge kinderen. Deze manier van werken is ingevoerd en wordt doorgezet bij de organisatie en uitvoering van het lesgeven aan onze leerlingen.
 
"Verteltassen"
Een ook buiten de groepen zichtbare activiteit is het inzetten van verteltassen, vorig schooljaar gemaakt door leerkrachten en ouders. In iedere tas zit een boek, met daarbij verschillende spelletjes, attributen en opdrachten die met het boek te maken hebben. Vanaf dit schooljaar zullen de verteltassen via onze schoolbibliotheek uitgeleend worden aan de kinderen (onderbouw). De tassen bieden ook ouders mogelijkheden om eens op een andere manier met 'lezen' met hun kinderen bezig te zijn en vergroten het leesplezier van kinderen.

"Zomerleesdip"
In de nieuwsbrief van mei en juni 2013 kwam de 'Zomerleesdip' ter sprake. Er werd onder andere geadviseerd om boeken te blijven lezen tijdens de zomervakantie. Als u op een andere manier de 'zomerdip' wilt tegen gaan kunt u ook deze taal- en rekenspelletjes eens uitproberen. Klik dan op één van deze links:
voorbeeldenTaalenRekenspellengroep1-2.pdf
VoorbeeldenTaalenRekenspellengroep1-8.pdf
Vanzelfsprekend zijn deze tips om het lezen van uw kind te stimuleren het hele jaar door te gebruiken!

Mijn kind