Groepsleerkrachten:

Lianne Zeevalkink (maandag, dinsdag, woensdag)
Carmen Florissen (donderdag, vrijdag)

Contact:
liannezeevalkink@archipelprimair.nl


Hallo allemaal,

Wij zijn groep 6-7 van basisschool de Parel. Hieronder wat informatie over onze klas.
Elke dag beginnen we met 20 minuten lezen. Een groepje leerlingen lezen deze 20 minuten bij de leerkracht en de andere leerlingen lezen in hun eigen leesboek. We hebben allemaal een eigen boek uit de bieb, maar hebben ook nog wat leuke tijdschriften en Donald Ducks in de klas waarin we op de woensdag mogen lezen. Aan het eind van de leestijd doen wij de woordjes-race. Op een blad staan 145 woorden en de leerlingen proberen in 1 minuut zoveel mogelijk woorden te lezen. Dit is ter voorbereiding op de DMT cito-toets die de leerlingen 2 keer in de week moeten doen.

Daarna is het tijd voor de taalles. Elke week leren we 12 nieuwe woorden, deze woorden krijgen de leerlingen aan het begin van het thema mee naar huis. Deze woorden komen samen in het ankerverhaal. Op dinsdag en donderdag leren we nieuwe taalonderdelen, bijvoorbeeld het gezegde. Op woensdag besteden we aandacht aan het schrijven/ spreken en luisteren. En op vrijdag kijken we of we echt alles snappen van de afgelopen week en of de doelen behaald zijn.

Na de taalles beginnen we aan de les van spelling. Elke week behandelen we een categorie qua woorden en een categorie werkwoorden. We kunnen hier tijdens het zelfstandig werken extra mee oefenen. De woorden vinden we terug op het bord. Deze categorieen oefenen we ook iedere dag met het minidictee dat wij in de klas doen.

Bij begrijpend lezen staan we elke week stil bij een andere strategie die ons helpt om de tekst beter te begrijpen. Elke dinsdag kijken we het filmpje, woensdag besteden we aandacht aan de woordenschat en op donderdag lezen we de tekst. Op maandag maken we samen de opdrachten. De leerlingen maken thuis ook oefeningen op de computer (www.nieuwsbegrip.nl).

Na de kleine pauze gaan we meteen aan de slag met ons rekenwerk. Eerst krijgt groep 6 instructie en vervolgens groep 7. We leren elke dag nieuwe dingen bij op rekengebied. Binnen deze les hebben we een half uur de tijd om zelfstandig aan de taken te werken van het rekenen.

Om ons te ontwikkelen op sociaal- emotioneel vlak maken we gebruik van de Kanjertraining. Daarbij hebben we oog voor ons eigen gedrag en elkaar/ de groep. We doen veel Energizers/ spellen om de onderlinge band te versterken.

De verwerking / toetsing van de zaakvakken proberen we aan te laten sluiten bij verschillende talenten van kinderen. Zo moeten de leerlingen leren voor toets, maar geven ze ook een presentatie over het onderwerp. Deze presentatie wisselen ieder thema van vorm. Zo hebben de leerlingen al een mindmap gemaakt, een krant en zijn ze nu druk bezig met een toneelstukje bedenken over de begrippen van Meander.

Tijdens het zelfstandig werken kunnen de kinderen werk afmaken wat is blijven liggen, bij de leerkracht komen voor extra instructie of werken aan hun eigen doelen. Dit betreft wat uitdagende opdrachten die passen bij de talenten van het kind.

Elke maandag- of donderdagmiddag is er tijd voor de talentenmiddag/cultuureducatie en op woensdag en vrijdag gaan wij gymmen.

Tot slot maken we gebruik van coöperatieve werkvormen, het stoplicht om aan te geven hoe lang iets duurt en de blokjes op onze tafels.

Heeft u nog vragen? Kom gerust eens een kijkje nemen in onze klas!

Wil je oefenen met rekenen of topografie of taal? Dit kun je doen via de website van Onlineklas.

Wil je oefenen met sommen t/m 100. Dit kun je doen via de website van Spelletjesplein sommen 1 t/m 100.

Oefenen met woorden lezen
Wil je oefenen met woorden lezen op verschillende categorieën? Kijk dan eens op de website van Woordentrainer. Klik een niveau aan en klik een categorie aan. Probeer eerst snelheid 1. Gaat dit goed? Dan kun je ook snelheid 2 of zelfs 3 proberen.
Zorg er wel voor dat de categorie woorden wel behandeld is in de klas.En voor de ouders...
Wilt u thuis uw kind extra ondersteuning geven op het gebied van taal en/of rekenen? Kijk dan eens op de site Wijzer over de Basisschool


Mijn kind

  Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.