Groepsleerkrachten:

Lianne Herder (ma t/m vr)
Lobke Meekes (wo)

Contact:
lianneherder@archipelprimair.nl
lobkemeekes@archipelprimair.nl


Hallo allemaal,

Wij zijn groep 7-8 van basisschool de Parel. Hieronder wat informatie over onze klas.
Elke dag beginnen we met lezen. We lenen om de paar weken leuke boeken bij de bibliotheek. Dan zoeken we ook leuke (Engelse en informatie-) boeken/ leespuzzels/tijdschriften voor in onze leesmandjes. Een paar kinderen oefenen tijdens het lezen het vlot lezen bij de leerkracht.

Daarna is het tijd voor de taalles. Elke week leren we 12 nieuwe woorden. Deze woorden komen samen in het ankerverhaal. Op dinsdag en donderdag leren we nieuwe taalonderdelen, bijvoorbeeld het gezegde. Op woensdag besteden we aandacht aan het schrijven/ spreken en luisteren. En op vrijdag kijken we of we echt alles snappen van de afgelopen week en of de doelen behaald zijn.

Na de taalles beginnen we aan de les van spelling. Elke week behandelen we een categorie qua woorden en een categorie werkwoorden. We kunnen hier tijdens het zelfstandig werken extra mee oefenen. De woorden vinden we terug op het bord.

Bij begrijpend lezen staan we elke week stil bij een andere strategie die ons helpt om de tekst beter te begrijpen. Elke dinsdag kijken we het filmpje, woensdag besteden we aandacht aan de woordenschat en op donderdag lezen we de tekst. Op maandag maken we samen de opdrachten. De leerlingen maken thuis ook oefeningen op de computer (www.nieuwsbegrip.nl).

Na de kleine pauze gaan we meteen aan de slag met ons rekenwerk. Eerst krijgt groep 7 instructie en vervolgens groep 8. We leren elke dag nieuwe dingen bij op rekengebied. Binnen deze les hebben we een half uur de tijd om zelfstandig aan de taken te werken van het rekenen.

Om ons te ontwikkelen op sociaal- emotioneel vlak maken we gebruik van de Kanjertraining. Daarbij hebben we oog voor ons eigen gedrag en elkaar/ de groep. We doen veel Energizers/ spelen om de onderlinge band te versterken.

De verwerking / toetsing van de zaakvakken proberen we aan te laten sluiten bij verschillende talenten van kinderen. Zo hebben we het eerste thema van aardrijkskunde getoetst aan de hand van een poster met presentatie. Het was erg mooi om de kinderen op deze manier te zien schitteren.

Tijdens het zelfstandig werken kunnen de kinderen werk afmaken wat is blijven liggen, bij de leerkracht komen voor extra instructie of werken aan 'werk speciaal voor mij'. Dit betreft wat uitdagende opdrachten die passen bij de talenten van het kind.

Elke maandag- of donderdagmiddag is er tijd voor de talentenmiddag/cultuureducatie. We werken procesgericht aan een onderzoeksvraag. De onderzoekensvragen formuleren we n.a.v. drie vooraf gekozen indicatoren op de gebieden: onderzoeken, creëren en reflecteren.

Op woensdag gymmen we met juf Lobke. Dat vinden we enorm leuk. We mogen soms ook zelf een gymles voorbereiden.

Tot slot maken we gebruik van coöperatieve werkvormen, het stoplicht om aan te geven hoe lang iets duurt en de blokjes op onze tafels.

Heeft u nog vragen? Kom gerust eens een kijkje nemen in onze klas!

Mijn kind

  Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.